Κατηγορίες Προϊόντων
Το καλάθι σας

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
3. Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή, ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
4. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του pcarena, με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το pcarena το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
6. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης του pcarena καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
7. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών Refurbished & Grade A, B,C αποφασίζεται αποκλειστικά από τo pcarena. Μετά το πέρας των 15 ημερών το pcarena δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
8. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του pcarena. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά του.
9. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)
10. Η παρούσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την μονάδα του σταθερού ή φορητού υπολογιστή και όχι τυχόν περιφερειακές συσκευές όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες, εκτυπωτές κ.τ.λ.
11. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
12. Το pcarena δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
13. Οι τεχνικοί του pcarena δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
14. Το pcarena δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τo καταστήματα του pcarena ή/και είναι εκτός εγγύησης, είτε ή βλάβη αυτή είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το καταστήμα pcarena ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η εταιρία pcarena δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
17. Προιόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service του καταστήματος πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
18. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει το pcarena περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προιόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
19. Το pcarena δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προιόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προιόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
20. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.


Τι καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C
1. Οι σταθεροί Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C καλύπτονται από 1 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οι φορητοί Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C από 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.
2. Για τον 1ο χρόνο εγγύησης των σταθερών Η/Υ Υ Refurbished & Grade A, B,C υπάρχει εγγύηση ανταλλακτικών & εργασίας
3. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Refurbished & Grade A, B,C ορίζεται στις 7 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών το pcarena δεσμέυεται να δώσει στον πελάτη προιόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
4. Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C δεν καλύπτεται εγγύηση.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C


Τι δεν καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C
1. Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού
2. Προβλήματα περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, καλώδια, κ.τ.λ..
3. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις του pcarena
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.


Δεδομένα και απώλεια
1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου το pcarena υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η εταιρία να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.
4. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρία άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.