Κατηγορίες Προϊόντων
Το καλάθι σας

Όροι Επιστροφής Προϊόντων

Όροι Επιστροφής Προϊόντων


Ι. Επιστροφή προϊόντος προς επισκευή


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει τεχνική δυσλειτουργία, και εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί από τους τεχνικούς της pcarena, που παρέχει  την εκτεταμένη εγγύηση καλής λειτουργίας, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις,  ισχύουν τα ακόλουθα:


1.  Προϊόν το οποίο καλύπτεται είτε από τη νόμιμη είτε από την εκτεταμένη εγγύηση της pcarena, επισκευάζεται χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή.


   Η επισκευή προϊόντος εκτός της νόμιμης ή εκτεταμένης εγγύησης είναι δυνατή με χρέωση του καταναλωτή και μετά από ενημέρωση και έγκρισή του, η οποία θα κοστολογείται βάσει των τιμών της πραγματικής κατάστασης επισκευής και των εφεδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας το Ευρώ ως μονάδα υπολογισμού.


   Αν διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία κατά την άφιξη και παραλαβή του προϊόντος και εφόσον ενημερώσει ο πελάτης την εταιρεία  μέσα σε 24 ώρες, τότε ενεργοποιείται η ενισχυμένη/προηγμένη εγγύηση DOA 7 (Dead on Arrival) και μέσα σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση.


2. Προκειμένου να αποσταλλεί ένα προϊόν στην εταιρεία για έλεγχο και επισκευή, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεται μαζί μας στο τηλέφωνο 2105321330


3. Σε περίπτωση προϊόντος που έχει τεθεί εκτός νόμιμης ή εκτεταμένης εγγύησης ο καταναλωτής βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής.


4. Εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία από τους τεχνικούς της pcarena και αφού προηγηθεί επικοινωνία με τον πελάτη και κατόπιν έγκρισής του πραγματοποιείται επισκευή του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάστασή του με άλλο όμοιο λόγω μη διαθεσιμότητας, το προϊόν θα αντικαθίσταται από άλλο, παρεμφερές, αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και ίδιας ή ανώτερης αξίας, απαλλαγμένο από κάθε είδους δυσλειτουργία.


5. Μετρώντας από την ημέρα που ένα προϊόν αποσύρεται, τα αναγκαία εξαρτήματα για το σέρβις επισκευής θα πρέπει να προμηθεύονται για 3 έτη. Εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά προϊόντων ή παρέχονται οι υπηρεσίες αναβάθμισης τότε μπορεί να συζητηθεί η αμοιβή αναβάθμισης.


ΙΙ. Επιστροφή προϊόντος, το οποίο είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση


1. Το ελαττωματικό προϊόν, εφόσον επιστραφεί από τον καταναλωτή με την αρχική του συσκευασία, τα συνοδευτικά του έγγραφα και εγχειρίδια και όλα τα περιεχόμενα στη συσκευασία μέρη και εξαρτήματα, ελέγχεται από τους τεχνικούς μας για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον καταναλωτή ελαττώματος.


2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η εταιρεία θα προβαίνει σε αποκατάσταση του ελαττώματος και εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή το ελαττωματικό προϊόν θα αντικαθίσταται με άλλο όμοιο άνευ ελαττώματος, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής.


3.  Το ελαττωματικό προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή.


ΙΙΙ. Επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον καταναλωτή


Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και χωρίς καμία επιβάρυνση από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


 1. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική κατάσταση που το παρέλαβε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υποστεί ζημία.


 2. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον καταναλωτή.


 3. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το  τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό.


 4. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αν ο καταναλωτής είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.


 5. Ο καταναλωτής ευθύνεται προς την εταιρεία αν έκανε χρήση του προϊόντος άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.


 6. Οι παραπάνω όροι ισχύουν για τους καταναλωτές αποκλειστικά σύμφωνα με τον Ν2251/94. Αν η επιστροφή αφορά επαγγελματία όπου εκδίδεται τιμολόγιο και δεν είναι ο τελικός αποδέκτης, τότε δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων αλλά εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο της αντίστοιχης αξίας για μελλοντική αγορά.


 7. Η Υπαναχώρηση δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.